100 let orelského sletu v Brně – 17. 6. 2022

100 let orelského sletu

Pátek 17. června   2022 

Orelské divadlo Boleradice

19. 00 slavnostní shromáždění

19.30  představení Pohádka máje

Sobota 25. června 2022

8.00 mše v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

9.00 Sportovně branný den pro všechny generace 

KDE: v parku a sportovním areálu, Horácké náměstí Brno Řečkovice

pod záštitou OREL Jednota Řečkovice a městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora 

– 9.00 zahájení

– 9.30 Orelská štafeta – Memoriál Josefa Bořeckého

– 10.00 sportovní stanoviště, úkoly pro děti, dopravní hřiště

– 11.15 Slavnostní výkop fotbalového utkání O pohár kardinála Berana

– 13.45 Velký běh  / součástí do OBL/

Průběhu dne – Loutkové divadlo Milotice

16.00 ukončení

parkování: v okolních parkovištích, v prostorách ZŠ Horácké náměstí

nocleh ze soboty na neděli: ubytováni v orlovnách, přesné infomrace domluva na tel:  720 051 981

Neděle 26. června 2022

10.15 slavnostní orelská mše v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie   /!pozor změna času – v 9.30 již neplatí!/ 

11. 30 průvod s prapory přes centrum města na Petrov

12. 00 celosvětová modlitba Anděl Páně

13.30 – 16.30  kulturně sportovní program v Denisových sadech  – moderuje a zpívá Pavel Helan

  • Pavel Helán
  • Taneční skupina Ballare Orel Rtyně
  • Aerobik team Orel Blansko
  • Bohunická chasa  Orel Bohunice
  • Country skupina Ruty Šuty Orel Kelč
  • Kung fu Orel Husovice
  • CiMbálka / studenti Cyrilometodějská škola/

V průběhu celého programu

   – Běh do schodů / součástí OBL/  od Hl. nádraží na Petrov

– svátost smíření

Výzva: co nejvíce praporečníků, co nejvíce Orlů v orelské nebo lidovém kroji

V současné době jsou časy orientační, vše bude ještě průběžně upřesněno.

ZVACÍ PLAKÁT VE FORMÁTU PDF