Předsednictvo

Petr Grenar – starosta
Josef Jaňura – místostarosta
členové předsednictva:
Milada Braunerová
Oldřich Gardáš
Jana Ryšavá
Tomáš Sáček
Radek Vala
Předseda revizní komise:
Karel Bořecký
členové revizní komise:
Petr Juřena
Miloš Volejník