Župní sjezd – 29. 3. 2023

sjezd

Pozvánka na sjezd

Pozvánka na sjezd

Vážení delegáti, sestry a bratři na základě rozhodnutí župní rady Vás zveme na volební sjezd naší župy, který se koná:

ve  středu 29. března 2023, v 17.00 hod. v bohunické orlovně

(ke vstupu do budovy prosím použijte zadního vchodu)
Program sjezdu:

zprávy odborných rad
zpráva hospodaření župy
revizní zpráva
zpráva o činnosti župy
dotace jednotám na činnost (kalendář župních akcí)
schválení rozpočtu
volba delegátů na ústřední sjezd
prapor župy
220 let výročí narození Františka Sušila
různé
Účastníci sjezdu s hlasovacím právem: členové župní rady a delegáti zvoleni na členských schůzích jednot při použití schváleného klíče, jeden delegát na každého započatého stého člena jednoty.

Účastníci sjezdu bez hlasovacího práva: není stanoven limit na hosty z řad členů jednot. (z kapacitních důvodů pouze jednoty žádáme o nahlášení případných hostů)