Sjezd župy Sušilovy – Řečkovice 17. 3. 2018

0009

Návrh programu sjezdu

8 30 – 9 00                      Registrace účastníků

9 00                               Zahájení sjezdu, modlitba

Volba předsedajícího

Volba orgánů:

mandátová, návrhová a volební komise

zapisovatele a ověřovatelů zápisů

Schválení programu sjezdu

Kontrola úkolů z minulého sjezdu

Zpráva mandátové komise

 

Vystoupení hostů

                                                                       Diskuze ke zprávám / hospodaření, TVR,KVR,RK/

Vystoupení starosty župy /zprava o činnosti/

                                                                       Schválení volebního řádu

Vyhlášení uzávěrky kandidátů pro volbu starosty župy

                                                                       Představení kandidátů na starostu župy

 

Volba starosty župy

Sčítání hlasů – v průběhu: Diskuze či přestávka

                                               Vyhlášení výsledku voleb

 

Vyhlášení uzávěrky kandidátů pro volbu místostarosty župy

                                                                       Představení kandidátů na místostarosty župy

Volba místostarosty župy

Sčítání hlasů – v průběhu: Diskuze či přestávka

                                    Vyhlášení výsledku voleb

 

Vyhlášení uzávěrky kandidátů pro volbu člena župního předsednictva

                                                                       Představení kandidátů na člena župního předsednictva

Volba členů župního předsednictva

Sčítání hlasů – v průběhu: Diskuze či přestávka

                                    Vyhlášení výsledku voleb

 

12 00                             Oběd

 

Vyhlášení uzávěrky kandidátů pro volbu předsedy revizní komise župy

                                                                       Představení kandidátů na předsedy revizní komise župy

Volba předsedy revizní komise župy

Sčítání hlasů – v průběhu: Diskuze či přestávka

                                    Vyhlášení výsledku voleb

Vyhlášení uzávěrky kandidátů pro volbu členů revizní komise župy

                                                                       Představení kandidátů na člena revizní komise župy

Volba členů revizní komise župy

Sčítání hlasů – v průběhu: Diskuze či přestávka

                                    Vyhlášení výsledku voleb

Diskuze /výročí úmrtí F.Sušil, výroba praporu župy, …/

 

Usnesení sjezdu

 

                                   Ukončení sjezdu