Orelský turnaj v kuželkách 16. 12. 2017

kuzelna1

Orel jednota Ivančice pořádá 16. prosince 2017

TRADIČNÍ ORELSKÝ VÁNOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH

Místo: kuželna na Orlovně v Ivančicích,  Ivančice, Chřestová 22

Datum: 16. prosinec 2017
Prezence: 8:00 – 8:30
Zahájení: 8:30

Turnaj bude probíhat dle pravidel kuželkářského svazu na 100 hodů sdružených .
Jedná se o turnaj pořádaný župou Sušilovou, na který zveme kuželkáře ze všech orelských žup.

Podmínky účasti:

Hrají 4-členná smíšená družstva složená z členů Orla

– v celkovém hodnocení se ocení nejlepší :

3 družstva, v jednotlivcích 1 muž a 1 žena

– z každé jednoty se může účastnit maximálně 1 družstvo, které může mít maximálně jednoho náhradníka

– při registraci předložte vyplněnou soupisku

– občerstvení zajištěno – tradiční starostův kotlík

Startovné: 300,- Kč na družstvo !

Těšíme se na Vaši účast, kterou je nutné s dostatečným časovým předstihem potvrdit (nejlépe do 6.12.2017) e-mailem na adrese frantisek.zemek@volny.cz
nebo telefonicky na telefonním čísle 605 142 378.

Zemek František
starosta jednoty
Orel Ivančice